Egen vandboring på Albella

Af projektansvarlig for Albella Boys Home
Artikelansvarlig Maja Hangaard Kjeldsen

En offentlig vandforsyning, der indskrænkede sig til to gange om ugen, fik Albella-folkene til at gøre, hvad ingen troede var muligt.

Efter at have haft problemer i meget lang tid med vandforsyningen, har Albella Boys Home nu adgang til deres eget vand takket være lederen Hesbron Rahmi og hans søn Mark.

Hidtil har Albella kun fået vand ½ time dagligt – på det seneste endda kun to gange om ugen – fra det offentlige. Vandet kommer via én ganske almindelig vandslange, og når man tænker på, at det skal række til 120 drenge, Heshrons familie og en håndfuld medarbejdere, skal der holdes hus med hver en dråbe.

Regnvand er derfor nidkært blevet samlet og renset, og den nærliggende militære enhed har heldigvis venligt hjulpet til, når det kneb allermest. Alligevel har Albella næsten dagligt også måtte købe vand fra det offentlige.

Sensationen

Albella Boys Home ligger godt 1.250 m over havet i Himalayabjergene, og tanken om at bore efter vand i disse bjerge har været betragtet som nytteløst arbejde. Inspireret af en anden succesfuld boring i Himalayabjergene tilbød Heshrons søn Mark imidlertid at lave en boring på Albellas egen grund.

Hvis boringen efter vand bliver en succes, vil det være en sensation i Kalimpong, da ingen nogensinde tidligere har forsøgt at bore efter vand her, sagde Heshron, inden de startede. Den 8. maj kom sensationen. En vandboring, der leverer mindst 4.000 liter vand dagligt.

Trods succesen ruttes der ikke med vandet på Albella. Vandet fra boringen skal filtreres og bruges foreløbigt kun til vask, bad og rengøring, mens det vand, der stadig nidkært samles fra monsunen, bruges til drikkevand og madlavning efter filtrering.