Indbydelse til generalforsamling, lørdag den 22. april 2017

Verdens Børn indbyder faddere, medlemmer og interesserede til vores ordinære generalforsamling på Frederiksberg Bibliotek, Danasvej 30B, Frederiksberg C i foredragssalen.

Af Flemming Bjørk Pedersen

Program:

Kl. 13:30: Generalforsamling

KL 15:00: Kaffepause

Kl. 15:30: Århus-gruppen fortæller ud fra et antropologisk perspektiv om, hvorfor de finder Verdens Børns arbejde særligt interessant, og informerer om gruppens arbejde

Kl. 16:00: Mie Holm og Bente Fabech beretter om deres besøg på Madera projektet i Uganda.

Kl. 16:30: Forventet afslutning

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om 2016

3. Aflæggelse af organisationens regnskab

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

På valg:

  • Ludwig Chr. Nissen
  • Merete Hansson
  • Bodil Mortensen
  • Flemming Bjørk Pedersen

7. Valg af suppleanter (for 1 år)

På valg:

  • Nickie Spiele
  • Maria Bork Kruse

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Vedr. pkt. 6 og 7: Information om hvem, der opstilles, kommer senere på www.verdensboern.dk

Bestyrelsen håber, at en eller flere af vore faddere/sponsorer ønsker at stille op til bestyrelsen. Interesserede bedes henvende sig til Flemming Bjørk Pedersen, gerne inden den 15. april. Telef. +46 152 10819 eller fp@verdensboern.dk