Bliv klogere på dit barns vilkår: Sundhedsudfordringerne for børn i Uganda

Denne artikel er den første i en serie, som søger at beskrive levevilkårene for børn i Uganda. Fokus rettes mod en række afgørende forhold; sundhed, fattigdom, uddannelse, vold og korruption.  I denne artikel ser vi nærmere på sundhedsudfordringerne for børn i Uganda.

Af Mark Straarup

Det er blevet år 2017, juleferien er slut, og overalt i Danmark er det nu tid til at børnene kommer tilbage i skole. Mange af børnene må i vintertøjet og ud på cyklerne, de fleste har en sund madpakke med i skoletasken, og alle kan forvente at blive mødt af veludannede lærer og et godt fagligt materiale. Sådanne hverdagsvilkår virker helt naturlige for os og vores børn, men disse er for alle langt fra givet. I Danmark har børn disse vilkår, fordi samfundet med dets bidrag, ledelse og prioritering af midler gennem generationer har skabt rammerne for dem. Langt fra alle har en sådan virkelighed, og Uganda er bestemt et land med langt dertil.

Verdens Børn har gennem mange år samarbejdet med projekter og skoler i Uganda med det formål at skabe en bedre verden for de børn, der er tilknyttet. Denne støtte skaber naturligvis en kæmpe værdi for den enkelte, men tager man en tur op i fugleperspektiv og ser på de samfundsmæssige vilkår, der er til stede i Uganda, er det muligt at undersøge, hvad det gennemsnitlige barn født i Uganda i 2017 kan forvente af muligheder i løbet af sin barndom og ungdom.

Sundhedsbilledet i Uganda anno 2017

Østafrika er blandt de værst ramte områder i verden, når det kommer til sygdom og manglen på sund mad og drikke. Omend 79 % af befolkningen har adgang til drikkevand, er det vand, de drikker, ofte beskidt og fyldt med bakterier. Det er en udfordring, som Tue Bo Hansen for nyligt har brugt megen energi på at løse på skolen i Kakundi. Markante forbedringer af skolens evne til at indsamle regnvand har betydet, at børnenes vand ikke bare kan drikkes, men også er rent. Desværre er det ikke sådan overalt i Uganda. Overordnet set betegnes risikoen for at få større infektionssygdomme som høj i Uganda. Ved at indtage uren mad og drikke kan befolkningen smittes med sygdomme som bakteriel diarre, hepatitis A og E og tyfusfeber for blot at nævne nogle få. Af andre signifikante og alt for velkendte sundhedsproblemer kan udpeges malaria, denguefeber, rabies og naturligvis også HIV/AIDS. Sidstnævnte er 7 % af befolkning smittet med, og det var årsagen til 28.700 dødsfald i 2015.

Disse sundhedsforhold er medvirkende til, at 14 % af børn under femårsalderen er undervægtige (i DK er det under 0,2 %), og at nyfødte i Uganda står til en forventet levealder på 55,4 år (i DK er det 79,4 år). Som reaktion på disse udfordringer bruger staten 7,2 % af BNP på sundhed (DK bruger 11,2 %), og dette er faktisk højere end samtlige nabolande med undtagelse af Rwanda.

En positiv side af fortællingen

Sundhed er tydeligt en af de største udfordringer, som Ugandas tæt på 20 millioner børn står overfor. Den positive side af fortællingen er dog, at der rent faktisk på den lange bane kan ses forbedringer i børnenes og deres familiers sundhedsvilkår. The African Health Observatory beskriver en moderat fremgang i langt de fleste afrikanske lande, herunder også Uganda, men det er en langsom forbedring, og man må desværre indse, at der er lang vej endnu, før ovennævnte problemer for alvor formindskes. Netop derfor er programmer og initiativer, som Verdens Børn har skabt og finansieret, så vigtige. Programmerne betyder, at flere og flere børns sundhedstilstand forbedres, og en sund barndom sammen med forbedringer i de andre fire nævnte faktorer er en utvetydig forudsætning for at kunne skabe forhåbninger om uddannelse for de kommende generationer, der skal løfte Uganda ud af disse kritiske tilstande.

(Kilderne til dette indlæg kommer fra The African Health Observatory og The World Factbook – The Central Intelligence Agency).


Fakta om Uganda

Uganda er en indlandsstat i det østlige Centralafrika. Børn, der vokser op her, befinder sig geografisk midt på kloden, da ækvator løber lige igennem Uganda, stort set parallelt med Victoria Søens nordlige bred. Uganda er ca. 5,5 gange større end Danmark, og dets landområde grænser op til nabolandene Kenya, Sydsudan, DR Congo, Rwanda og Tanzania. Der bor knap 40 millioner mennesker i Uganda, hvoraf næsten halvdelen er at finde i gruppen 0-14 årige. Dette tal er bemærkelsesværdigt højt og kan forklares med, at der er meget få mennesker i Uganda, der bliver over 65 år gammel. Til sammenligning er det kun 2,5 % af befolkningen, der befinder sig i gruppen 65+, i Danmark er det næsten 20 % af befolkningen. Det betyder, at der er omkring 20 millioner børn, der vokser op i Uganda netop nu.